+420 602 200 024
  arbo@arbo-kt.cz

T8.435 SmartTrax v ZEAS Puclice, a.s.

K nejpádnějším důvodům proč si nenechat ujít návštěvu expozice společnosti AGROTEC, a.s. na letošním veletrhu TECHAGRO, zmiňme traktor T8.435 SmartTrax, prezentovaný navíc v exkluzivní edici Blue Power. Z brněnského výstaviště, přes přítomnost na jubilejním "DOD" společnosti ARBO, spol. s r.o.,  skončilo jeho putování začátkem července u koncového zákazníka na Domažlicku.

Společnost ZEAS Puclice, a.s. se na svých třech střediscích Puclice, Nýřany a Železná, zabývá zemědělskou prvovýrobou na celkové výměře 4 315 ha zemědělské půdy, z čehož připadá 3 326 ha na půdu ornou a ve zbylých 988 ha se jedná o TTP. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování  obilovin, řepky ozimé a silážní kukuřice, živočišná výroba pak na chov dojnic a masného skotu. Další aktivitou společnosti je provoz bioplynové stanice.
Dále se firma ZEAS Puclice, a.s. podílí na obhospodařování pozemků podniku ZEOS Brnířov, a.s. s dalšími 374 hektary orné půdy a 527 hektary TTP.
Ve strojovém parku společnosti je silně zastoupena značka New Holland, a to v nejrůznějších výkonových kategoriích. Od nejmenšího T5.115, přes T7.270 AC a T8.390 až ke kloubovému traktoru T9.560 o jehož vytíženosti nejlépe svědčí počet zhruba 6 000 MTH, natočených od roku 2013. Dále je zde k vidění celá řada manipulační, závěsné a dopravní techniky, dodané rovněž autorizovaným dealerstvím v regionu, společností ARBO, spol. s r.o. 

Takto rozsáhlá výměra podniku spolu se zkušenostmi s několikaletým provozem traktoru T9, orientovala úvahy o investicích do vybavení podniku směrem k dalšímu výkonnému polním tahači.
„Hledali jsme traktor, který se částečně přibližuje T9.“ komentuje mechanizátor podniku Ing. Pavel Bůžek počáteční myšlenku, která vyústila ve výběr právě nejsilnějšího zástupce z řady T8.

Rozhodujícím faktorem pro volbu pásového podvozku bylo umožnit zpracování půdy ve zhoršených podmínkách na středisku v Nýřanech, kde problémy s průjezdností terénem způsobuje kolovým traktorům specifická povaha půdních podmínek.  Protože je traktor určen primárně pro provoz na tomto středisku, došlo z části také k eliminaci časově náročných přejezdů traktoru T9 i mezi středisky, které jsou od sebe vzdáleny zhruba 30 km.

Model T8.435 SmartTrax s šířkou pásu 610 mm představuje univerzální řešení, které dovoluje těžit z deklarovaných výhod a známých vlastností osvědčeného polopásového podvozku z produkce CNH a zároveň klasického konvenčního traktoru. Vysoký tahový výkon dodávaný motorem FPT Cursor 9 o jmenovitém výkonu 380 koní a zdvihovém objemu 8,7 l, předurčuje traktor pro zvládnutí bezproblémové práce i s náročnější závěsnou technikou. Konstrukce traktoru T8 nadále odpovídá konvenčnímu traktoru a je možné jej agregovat s nejrůznějším nářadím včetně pluhu a orat při pohybu traktoru v brázdě.

Traktor je zachycen při druhém přejezdu pozemku před setím pšenice, kde je schopen se s 6ti metrovým radličkovým kypřičem pohybovat v pracovní hloubce cca 20 cm rychlostí 11 km/hod. se spotřebou 12,9 L/ha. Souprava se po pozemku pohybuje za podpory satelitní navigace se základní přesností 20 cm, která značně přispívá k minimalizaci ztrátových časů způsobených otáčením na souvratích a kromě pozitivního vlivu na pohodlí a únavu obsluhy umožňuje maximálně využít potenciál šířky záběru závěsného nářadí. 

 

 

Fotografie

ARBO, spol. s r.o.
Hřbitovní 757
339 01 Klatovy
telefon:
+420 602 200 024
e-mail:
arbo@arbo-kt.cz
Toto jsou internetové stránky společnosti ARBO, spol. s r.o., se sídlem Klatovy, Hřbitovní 757, PSČ 339 01, IČ: 40522172, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložce 588. Společnost ARBO, spol. s r.o. je členem koncernu AGROFERT.
Copyright © 2017 ARBO, spol. s r.o., vytvořil: Petr Tichý (HSD), grafika: www.jak.cz